Nona Renita

Het meisje Nona Renita is het 4e kindje dat stichting Help dit kind van haar schisis (hazenlip ) afhelpt.

Baby Nona is geboren op eiland Rote (Timor) met een gespleten bovenlip en een open gehemelte. Ze is daardoor niet in staat borstvoeding te krijgen. Babyvoeding, kostbaar voor deze mensen, moet worden gekocht. Ze moet nog een operatie ondergaan. Haar gehemelte moet nog worden gesloten. Dat gebeurt als ze ongeveer 1 jaar is en sterk genoeg. Het gehemelte moet worden gesloten voordat ze gaat leren spreken en vaste voeding gaat nuttigen.

SHDK-nona

KETTINGEN VAN JOKE


De afgelopen zomer ging Joke van Wijk uit Bodegraven originele kettingen vervaardigen. Eigen ontwerp en van natuurlijke materialen gemaakt. Bij de eerste exemplaren al bemerkte ze een bijzondere belangstelling voor haar producten. De eerste kettingen gingen in de verkoop vlot van de hand. Ze besloot belangeloos haar kettingen voor de stichting Help dit kind te gaan verkopen!

Op zaterdag 27 oktober stond Joke met haar kleindochter Floor in Bodegraven op de eerste Bodegraafse Hobbybeurs. De morgen werd een groot succes met een geweldige opbrengst, die Joke heel genereus aan stichting Help dit kind schonk. Bravo en dank je wel Joke en Floor !

Debrina

De afgelopen winter toen wij op Bali waren en Yuyun bezochten kwamen we in aanraking met het meisje Debrina. Tien jaar oud en in november/december 2011 ‘overvallen’ door acute kinder- epilepsie. De epilepsie is na deskundige onderzoeken door specialisten en kinderneurologen in Denpasar vastgesteld. Om de epilepsie beheersbaar te krijgen heeft kinderneuroloog Dr. I Gusti Ngurah Suwarba Sp. Anak en werkzaam in het Surya Husadha Hospital in Denpasar haar voorgeschreven twee jaar lang speciale ‘dure’ epilepsie- medicijnen in te nemen. Deze medicijnen kosten ruim € 60,00 per maand. Een kleine € 750,00 per jaar. Wij hebben gegarandeerd deze eerste jaarskosten sowieso voor onze rekening van de Stichting te nemen. Als blijkt dat de medicijnen “aanslaan” en de ernstige epilepsieaanvallen afnemen, dan gaan we als Stichting “Help dit Kind”ook voor het dragen van de medicijnkosten voor het tweede jaar.

We hebben Debrina en haar familie opgezocht in de omgeving van Nusa Dua. Na wat kruipdoor en sluipdoor in de krochten van oud Nusa Dua wisten we Debrina en haar familie te vinden. Een kaal betonnen gebouwtje, wat achteraf met wat open ruimten die als keuken en speelplekjes dienst doen. Het wordt door meerdere gezinnetjes bewoond. Elk gezin heeft 1 kamer(tje). Daarin een eenvoudig bed en een tafel en stoel. Dat is het meestal. Er zijn enkel wat gemeenschappelijke basisvoorzieningen.

Wat blijkt; het is een gemeenschapje van mensen die de afgelopen decennia op de andere eilanden van Indonesische hebben gewoond. Vanwege onlusten en spanningen zijn zij van die eilanden Sulawesi, Timor, de Molukken e.d. weggetrokken. Het zijn Christenen die elkaar gevonden hebben op Bali en nu hier een sterke onderlinge band hebben. Zo sterk dat er van hun schamelijke inkomsten collectief geld voor Debrina werd ingezameld. Wij helpen Debrina door financiële steun te geven.

Het goede nieuws is dat Debrina 100% baat heeft bij deze medicijnen. Met andere woorden het gaat momenteel goed met haar!!

Vervolg op het verhaal Yuyun.

Waren we gebleven bij het meten en het maken van de mallen ergens in november. Nu (half januari 2012) kunnen we met enige trots melden dat de prothesen van Yuyun klaar zijn en met wat correcties goed passen. Dat maakt Yuyun en ons, nu we gaan afronden, echt gelukkig!

Met de prothesen draagt Yuyun gewone broeken en sportschoenen. Onze vertegenwoordigster ter plaatse, Daniëlle Brouwer en haar man hebben veel (en belangeloos) aan de begeleiding en ondersteuning van Yuyun bijgedragen. Ontzettend bedankt!

Inmiddels heeft Yuyun revalidatie. Ze gaat leren lopen. Een vriendin van de genoemde familie, werkzaam als fysiotherapeute bij het Revalidatiecentrum in Breda bemoeit zich er nu mee.

Zij is hoogstpersoonlijk op Bali en heeft de fysio van het YPAG (ook weer belangeloos) geïnstrueerd hoe Yuyun moet revalideren. De eerste belangrijke aanzetten zijn door haar persoonlijk gegeven.

Om de centjes bij elkaar te krijgen zijn er verschillende acties gevoerd. Zo zijn er internet acties geweest (zet Yuyun op de been en laat haar lopen!) onder onze families, relaties, vrienden, sympathisanten en donateurs. Bravo en dank je wel allen. Zonder jullie zouden we dit niet hebben gehaald.

Een paar opmerkelijke acties zijn vermeldenswaardig.

  • Thuis, op privé locatie, is een mosselavond georganiseerd die dankzij de 10 deelnemers goed opleverde.
  • Daarnaast was er een hele bijzondere actie; de openbare basisschool Esselyckerwoude wilde de kerstopbrengsten aan het project Yuyun bestemmen. Opbrengst € 400,- waarmee we ruimschoots de kosten van het Yuyun project kunnen dekken. Kleindochter Ilsa had op school gevraagd, toen er een project mocht worden benoemd, of Yuyun daarvoor in aanmerking kon komen. Bij het aanbieden van de cheque in de aula van de basis- school was er ook plaatselijke pers  aanwezig.

Op wat nabehandeling na kunnen we het project Yuyun praktisch als afgerond beschouwen. Volgens één van de doelstellingen van Helpditkind hebben we Yuyun van haar probleem afgeholpen.

Cor van der Laan 18 januari 2012
Secretaris Stichting Help dit kind.

Update Yuyun

Op 19 oktober heeft Yuyun met haar begeleider het Sanglah Ziekenhuis in Denpasar bezocht.

Zij hadden daar een afspraak met de orthopedisch chirurg de heer Dr. Wien Aryana. Hij heeft haar onderzocht en naar obstakels gekeken die het gebruik van prothesen door Yuyun in de weg zouden kunnen staan. Hoewel Yuyun zich op haar knieën voortbeweegt, heeft dat gelukkig geen nare gevolgen gehad voor de beweeglijkheid van haar knieën.

Dr. Wien Aryana heeft vastgesteld dat er geen operatie perse nodig is voor het goed gebruiken  van haar toekomstige prothesen onder haar huidige omstandigheden.

Hij heeft een behandelplan opgesteld en ter plekke afspraken geregeld met een revalidatiearts  en ook met een orthopedische instrumentenmaker. Toen dr. Wien Aryana van onze aanpak en werkwijze hoorde, besloot hij voor zijn consulten, behandelplan en verwijzingen geen kosten te berekenen. Een zeer sympathieke geste. We hebben hem daar uitvoerig voor bedankt!

Onlangs is de orthopeed bij  Yuyun op het instituut de YPAC geweest. Daar is hij in de weer geweest met passen en meten en heeft mallen van gips gemaakt. Op bijgaande foto’s is te zien hoe dat in zijn werk is gegaan. De foto van de prothese is (nog) niet voor Yuyun alhoewel een soortgelijke zal worden vervaardigd. De verwachting is, het is een zeer nauwkeurig werkje, dat de vervaardiging van de prothesen een week of vier in beslag zal nemen. Daarna zal Yuyun gaan revalideren om te gaan leren lopen!

Zodra er nieuws is over Yuyun zullen we de site updaten. Houdt dit in de gaten!

Help Yuyun

Nadat wij als Stichting Help dit kind het eerste project ‘Novie’ succesvol hadden afgerond keken we uit naar het aanpakken van een nieuw project. Dat diende zich kort geleden aan. Wij hebben besloten het 16 jarige Balinese  meisje   Yuyun te gaan helpen haar probleem op te lossen.

Eerst wat vooraf. Hebben kinderen, vanwege armoede en achterstand het in de derde wereld  al lastig zich te handhaven. Extra moeilijk hebben zij het die met een lichamelijk- of een geestelijk probleem kampen. De voor ons vanzelfsprekende dingen, zoals onderdak, onderwijs, bescherming, recht,  schoon water en dergelijke  ontberen ze nog wel eens. Door cultuur of religie bepaald worden deze kinderen met een handicap vaak  ’weggestopt’ en kunnen ze niet of nauwelijks aan het gewone leven deelnemen. Gelukkig komt de stichting YPAC voor deze kinderen op en vangt ze op in tehuizen. Daar zijn enkel basisvoorzieningen en kunnen ze op alle gebied hulp gebruiken.

Yuyun is 16 jaar en zit op de middelbare school in het westen van Bali.  Haar moeder is gescheiden, en zorgt nog voor drie jongere zusjes. Met haar vader is geen contact. Ze is geboren met lichamelijke handicaps. Ze heeft misvormde handen en geen voeten. Haar prothesen zijn verouderd, op, passen niet meer en zijn ooit door een leraar die ook kan timmeren van het tehuis gerepareerd. Ze is er nu echt doorheen, heeft nu geen prothesen en kan zich enkel op haar knieën voortbewegen. Dit levert extra blessures en schade aan haar knieën op.  Zelf probeert ze in de kosten  bij te dragen door schilderijtjes te vervaardigen die te koop worden aangeboden.

Onze stichting zet zich in om haar van goede,  degelijke, en professionele prothesen te voorzien. Hulpmiddelen waar ze echt wat aan heeft, zodat ze weer kan leren lopen, en op een normale manier mobiel en zelfstandig kan zijn. Dat zal haar kwaliteit van leven sterk verbeteren!

Inmiddels zijn er acties ondernomen. Er wordt een medisch rapport door een ons bekende arts, een orthopedisch chirurg, opgemaakt. Uit dat rapport willen we afleiden en bepalen wat het behandelplan zal zijn. Ook is er contact met een orthopedische instrumentmaker op Bali, die samen werkt met een bedrijf op Java. Wij zijn volop bezig het probleem van Yuyun te analyseren en geheel in kaart te brengen. Dan kan er aan een oplossing worden gewerkt! Last but not least; wij hebben bekenden op Bali wonen die het project met ons ter plaatse begeleiden en monitoren. Met name Daniëlle Brouwer (onze contactpersoon ter plaatse) zet zich hier in bijzondere mate voor in. Daarnaast bezoeken minimaal twee bestuursleden binnen een jaar Bali zodat de controle op de (juiste) uitvoering gewaarborgd kan worden.

Als er nieuws en ontwikkelingen zijn dan updaten we de site…

(wordt vervolgd)

‘Help dit kind’ helpt Komang weer naar school

Dankzij financiële hulp van onze stichting gaat de slechtziende Komang sinds kort weer naar school. Zijn schoolkleding, schoenen, schooltas en allerlei schoolspulletjes zijn door de stichting opgebracht. De kosten van het interne verblijf en het aangepaste onderwijs is voor Komang  dankzij sponsors tenminste voor een jaar gegarandeerd. Hij wordt door bevriende relaties nagelopen. Belangrijk is dat hij het naar zijn zin heeft en dat hij vorderingen op school boekt. Daarnaast krijgt hij geregeld bezoek. Het weekend brengt hij thuis door.

Kijk voor het hele verhaal op: http://binapurwaka.waarbenjij.nu/?page=message&id=4032249

 

NL-shirt actie 2011

Inmiddels zijn de laatste shirts uitgedeeld aan de enthousiaste afnemers in Nederland en Singapore. De actie was een samenwerking tussen onze stichting Help dit kind en de stichting COLT (http://www.colt-cambodia.org/nl/) waarmee Pascal al contacten onderhield voor hulp aan hun tehuis in Phnom Penh.

Het tehuis heeft een naaiatelier waar bewoners en betrokkenen lessen in het maken en herstellen van kleding kunnen volgen. Goed idee om daarom de shirts te laten maken door diegenen die les hebben gehad, dachten we. Uiteindelijk heeft Noun Ratana de naai-instructeur alleen alle shirts vervaardigd! Hierdoor en door het feit dat de knopen uit Thailand moesten komen, waarmee Cambodja toen een grensconflict had, liep de oplevering ‘enige’ vertraging op. Gelukkig is Koninginnedag een jaarlijks terugkerend verschijnsel.

Op de foto worden in het naaiatelier de shirts officieel overhandigd door Ratana aan Pascal in het bijzijn van Wilco de Boer die samen met zijn vrouw Frida ter plaatse voor langere tijd het COLT huis op dagelijkse basis ondersteunt, managet en bovenal de steun en toeverlaat is voor alle kinderen in het tehuis.

Novie geholpen!

Nadat we met enige zekerheid konden bepalen wanneer het benodigde bedrag om Novie te helpen binnen zou zijn, hebben we besloten haar te laten opereren op 12 januari jl.. De operatie is uitgevoerd door Dr. Reynaldo R. Espinueva welke een praktijk heeft in het Lorma Medical Center in La Union (http://lmc.lorma.org/). Vanuit haar woonplaats in de provincie is het altijd een hele onderneming om dit ziekenhuis te bezoeken. Novie’s tante heeft haar telkens vergezeld bij de afspraken op het ziekenhuis. Continue reading Novie geholpen!