Stichting Help dit Kind

Deze site is nog in ontwikkeling

Stichting Help dit kind heeft als doel kinderen in ontwikkelingslanden te helpen aan onderdak, medische zorg, scholing of aan begeleiding zodat ze de basisbehoeften kunnen bereiken. Het streven is telkens één kind voor de tijd die nodig is, actief te steunen en te begeleiden. De Stichting probeert dit te bereiken met alle mogelijke wettelijke en financiële middelen en door een kind te kiezen waarvan de voortgang redelijkerwijs te monitoren is.

Wil je Stichting Help dit Kind steunen deze doelen te bereiken, doneer dan een bijdrage op NL75 ABNA 0531376656 tnv Stichting Help dit Kind.

Fijne feestdagen en een goed 2020